בעמוד זה תוכלו לראות את העסקאות והפרוייקטים שביצעה החברה. 
ניתן להתרשם מתהליך העסקה, תמונות ונתונים
בנוסף ניתן להתעדכן על עסקאות חדשות שניתן עדיין להצטרף אליהם

 

אין לראות בעסקאות אלו, הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של חלק מהעסקאות, שאינן בהכרח מייצגות עסקאות אחרות. 

אין באמור בעמוד זה משום התחייבות או הבטחה לשום תשואה או ריבית, וכלל המשקיעים מודעים לסיכון הכרוך בהשקעה ספציפית

סינון סוג נכס

סינון סטטוס עסקה

יש לנו עסקה חדשה להציע לך!

למידע נוסף ויצירת קשר ✍🏼

יש לנו עסקה חדשה להציע לך!

למידע נוסף ויצירת קשר ✍🏼