מדיניות פרטיות


מאחר שחברת R.me "( החברה" או " R.me" )מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט
שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא
מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת
החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.


כללי


בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר
בשמך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתשלח פנייה באמצעות האתר.
מידע אישי הוא מידע המתייחס אלייך. זה יכול להיות מידע שמזהה אותך אישית, או רק מידע
שעשוי לזהות אותך, שתמסור לנו באמצעות השירות ואנחנו עשויים לאסוף עוד מידע מזהה על
אודותיך במקרה שבו תצור איתנו קשר ונצטרך לשמור את המידע הזה לצרכי השירות.
חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.
לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP (שממנה
פנית ועוד.


רישום לשירותים


ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך מידע הנחוץ
לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.


מאגר המידע


הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
• לאפשר להשתמש בשירותים שונים בא תר;
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר וטיוב הנתונים בקשר עם כך;
• לצרכי פרסום ושיתופי פעולה עסקיים, במסגרת השירותים או מחוצה להם;
• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.


דיוור ישיר אלקטרוני


החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, וכן בדרכים נוספות, מידע בדבר שירותיה
וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל
לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה עשויה למסור את פרטיך האישיים למפרסמים וכן,
היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא
יזהה אותך אישית.


מסירת מידע לצד שלישי


החברה עשויה לה עביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר,
ובפרט במקרים המפורטים להלן:

• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
• אם יבוצעו על ידך באתר, פעולות שבניגוד לדין;
• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
• אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן
במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי,
ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies


אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies (לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך
האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת,
בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.


אבטחת מידע


החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי -מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא
מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי- מורשית למידע המאוחסן בהם.


זכות לעיין במידע


על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 "( חוק הגנת הפרטיות"(, כל אדם זכאי לעיין במידע
שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,
רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל : schory@r-me.co.il בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש
לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס
אליך יימחק ממאגר המידע.


שינויים במדיניות הפרטיות


בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי
שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

כאן מתחילים, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

השקעת Boulevard תל אביב

השקעה שהופכת אתכם לבעלי זכויות בעסקה הכוללת אשכול פרויקטי תמ״א 38/2 בלב העיר המבוקש.

שיתוף פעולה עם יזם מוביל ומנוסה בתל אביב, בעסקה ששותפיה הם משקיעים כשירים.
לשמוע עוד – השאירו פרטים עכשיו:

דילוג לתוכן